Bwyd Araf

Tyfodd Cittaslow o’r symudiad Bwyd Araf yn yr Eidal. Mudiad rhyngwladol yw Bwyd Araf sydd â dros 100,000 o aelodau mewn 90 o wledydd ac sydd nid yn unig yn hyrwyddo’r diwylliant bwyd a diod, ond sydd hefyd yn gynyddol ymwybodol o’r problemau amgylcheddol cysylltiedig.

Mae Bwyd Araf (Slow Food) yn fudiad aelodaeth i unigolion. Drwy ymaelodi â Bwyd Araf yn y DU, rydych yn cyfrannu at eu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Hefyd, gall aelodau…

  • Mwynhau digwyddiadau cymdeithasol a phrydau bwyd gyda phobl eraill sy’n teimlo’n angerddol am fwyd a materion sy’n gysylltiedig â bwyd.
  • Dysgu am fwydydd, rysetiau a dulliau coginio newydd, a rhannu sgiliau.
  • Cysylltu’n uniongyrchol gyda chynhyrchwyr lleol, hyrwyddo bwyd arbenigol rhanbarthol a chefnogi sgiliau artisan.
  • Cael gwybod am y gweithgareddau Bwyd Araf diweddaraf yn y DU ac yn rhyngwladol drwy dderbyn cylchlythyrau rheolaidd.

Godledd Ddwyrain Cymru www.slowfood.org.uk/groups/north-east-wales/