Symudiad rhyngwladol o drefi sydd wedi mabwysiadu cyfres gyffredin o egwyddorion ac amcanion i wella ansawdd eu bywydau yw Cittaslow.

Ffurfiwyd Cittaslow gyntaf yn yr Eidal ym 1999 gan dyfu allan o’r symudiad Bwyd Araf. Mewn ychydig dros 10 mlynedd, mae wedi tyfu’n rhwydwaith o dros 140 o drefi mewn mwy nag 20 o wledydd sy’n ymestyn o Norwy i Seland Newydd ac o Sbaen i Dde Corea.

Mae aelodaeth o Cittaslow ar gael i drefi gyda llai na 50,000 o drigolion. Rhaid i’r trefi fynd drwy broses achredu go galed i gael eu cydnabod yn aelodau o Cittaslow. Mae’r broses hon yn cynnwys asesu eu llwyddiannau a’u hamcanion yn erbyn dros 50 o feini prawf aelodaeth, sy’n cynnwys –

  • Rheolaeth a gwarchodaeth amgylcheddol.
  • Darparu seilwaith sy’n gyfeillgar i bobl.
  • Cadwraeth a chynnal a chadw’r ffabrig trefol.
  • Hybu a chefnogi cynnyrch lleol a chynhyrchion lleol.
  • Darparu cyfleusterau i groesawu ymwelwyr.
  • Cymuned sy’n cyfrannu’n weithredol at fywyd eu tref.
  • Hyrwyddo egwyddorion Cittaslow.

Nod y meini prawf aelodaeth yw cynnwys y gymuned leol mewn gweithredu ymarferol i wella amgylchedd, seilwaith, cynhyrchion lleol, lletygarwch a phroffil y dref.

Mae Cittaslow wedi’i drefnu yn gyfres o rwydweithiau cenedlaethol ar lefel genedlaethol. Cynrychiolir Cittaslow Yr Wyddgrug ar Fwrdd Cittaslow UK CIC. Drwy rwydweithio gyda’r trefi Cittaslow eraill, mae’r Wyddgrug yn gallu rhannu arferion gorau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae trefi Cittaslow yn arwain trefi eraill a allai fod â diddordeb mewn ymuno â’r symudiad. Yng Nghymru, mae tref Penarth wrthi’n gweithio ar gael ei achredu.

Youth and Children’s Councils formed

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Representatives from Mold primary schools and the senior schools met Town Councillors to discuss matters affecting them. This will help councillors to make decisions with a better understanding of what younger people wanted.

Continue reading

Erthygl yn y Home
Gadael Sylw
Page 35 of 35« First...1020...3132333435