Symudiad rhyngwladol o drefi sydd wedi mabwysiadu cyfres gyffredin o egwyddorion ac amcanion i wella ansawdd eu bywydau yw Cittaslow.

Ffurfiwyd Cittaslow gyntaf yn yr Eidal ym 1999 gan dyfu allan o’r symudiad Bwyd Araf. Mewn ychydig dros 10 mlynedd, mae wedi tyfu’n rhwydwaith o dros 140 o drefi mewn mwy nag 20 o wledydd sy’n ymestyn o Norwy i Seland Newydd ac o Sbaen i Dde Corea.

Mae aelodaeth o Cittaslow ar gael i drefi gyda llai na 50,000 o drigolion. Rhaid i’r trefi fynd drwy broses achredu go galed i gael eu cydnabod yn aelodau o Cittaslow. Mae’r broses hon yn cynnwys asesu eu llwyddiannau a’u hamcanion yn erbyn dros 50 o feini prawf aelodaeth, sy’n cynnwys –

  • Rheolaeth a gwarchodaeth amgylcheddol.
  • Darparu seilwaith sy’n gyfeillgar i bobl.
  • Cadwraeth a chynnal a chadw’r ffabrig trefol.
  • Hybu a chefnogi cynnyrch lleol a chynhyrchion lleol.
  • Darparu cyfleusterau i groesawu ymwelwyr.
  • Cymuned sy’n cyfrannu’n weithredol at fywyd eu tref.
  • Hyrwyddo egwyddorion Cittaslow.

Nod y meini prawf aelodaeth yw cynnwys y gymuned leol mewn gweithredu ymarferol i wella amgylchedd, seilwaith, cynhyrchion lleol, lletygarwch a phroffil y dref.

Mae Cittaslow wedi’i drefnu yn gyfres o rwydweithiau cenedlaethol ar lefel genedlaethol. Cynrychiolir Cittaslow Yr Wyddgrug ar Fwrdd Cittaslow UK CIC. Drwy rwydweithio gyda’r trefi Cittaslow eraill, mae’r Wyddgrug yn gallu rhannu arferion gorau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae trefi Cittaslow yn arwain trefi eraill a allai fod â diddordeb mewn ymuno â’r symudiad. Yng Nghymru, mae tref Penarth wrthi’n gweithio ar gael ei achredu.

Community consultation findings

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

The Town Partnership in Mold held a lively consultation event in November to find out from the public how they would like to see the future of Mold. A questionnaire based on six aspiration statements gave people the opportunity to voice their priorities and ideas for the Town.

Continue reading

Erthygl yn y Home
Gadael Sylw

Grants

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Cittaslow aims to improve the quality of life in Mold. Well-being is difficult to quantify in financial terms, but we can put a monetary value on the grants we’ve received in 2010/11, which have helped to make projects happen.

Continue reading

Erthygl yn y Home
Gadael Sylw
Page 34 of 35« First...1020...3132333435