Arbenigeddau Bwyd Lleol

Mold Food and Drink Festival

Mold Food and Drink Festival 2011

Mae’r Wyddgrug ar y gororau rhwng Cymru a Lloegr. Mae amrywiaeth y tirlun yn adlewyrchu amrywiaeth y bwyd lleol sydd i’w gael yn yr ardal. Mae peth o’r bwyd gorau sydd ar gael gan gynhyrchwyr bwyd bach ar gael ym Marchnad Ffermwyr Celyn, a Gwyl Fwyd a Diod Yr Wyddgrug.

Cynhelir Marchnad Ffermwyr Celyn ar y Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn yn y mis yn Yr Wyddgrug ac ar y trydydd Sadwrn yn y mis yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, campws Northop ger Yr Wyddgrug. Am fanylion ar gyfer cynhyrchwyr, lleoliadau ac amseroedd Celyn a chynhyrchwyr eraill yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych, darllenwch y Cyfeirlyfr o Gynhyrchwyr Lleol.

Un o’u harbenigeddau bwyd mwy anghyffredin yw cig byffalo o North Wales Buffalo. Mae’n gig heb lawer o fraster, heb fawr o golesterol ac yn blasu’n debyg i’r cig eidion gorau. Mae John a Wendy Sigsworth o North Wales Buffalo yn cynhyrchu cig byffalo o’r ansawdd gorau ar Fferm Midlist yn Helygain ger Yr Wyddgrug.  Mae’r fferm yn aelod o Tir Cynnal, cynllun stiwardiaeth cefn gwlad Cymru, ac wedi ennill y nod Gwarant Fferm.

Cynhelir Gwyl Bwyd a Diod Yr Wyddgrug 2012 ar benwythnos dydd Sadwrn 22 a Dydd Sul 23 Medi ym maes parcio Stryd Newydd yn Yr Wyddgrug. Bydd dros 80 o arddangoswyr yn cymryd rhan, gyda dangosiadau coginio gan gogyddion lleol ac adnabyddus i ddifyrru ac ysbrydoli’r gynulleidfa gyda’u sgiliau coginio.