Newyddion diweddaraf

  • Dydd Mawrth 13 Mawrth, Cwis a raffl yn y  Druid Inn, Pontblyddyn, er budd apêl Maer yr Wyddgrug Bryn y Beili. Mae’n dechrau 8.30yh, mynediad £ 4 i bob tîm o 4. Wobr  yw tocyn £ 25 Druid Inn. Hyrwyddo arbennig o 25% i ffwrdd â phrif gwrs ar gyfer prydau bwyd a gymerir gan gwiswyr cyn y cwis. The Druid Inn, Ffordd Wrecsam, Pontblyddyn, Nr Yr Wyddgrug, CH7 4HG.
  • Dydd Mercher 14 Mawrth, siarad a ffilm am Bailey Hill yn Llyfrgell yr Wyddgrug, Earl Road, 10yb i 12 canol dydd, gyda Maer yr Wyddgrug, Bob Gaffey.
  • Dydd Gwener 16 i Ddydd Llun 19 Mawrth, Glanhau Gwanwyn yr Wyddgrug, cymryd rhan yn y gwaith glanhau mawr eleni. I ddarganfod sut i gymryd rhan, Ffon 01352 758532 neu e-bostiwch supportofficer@moldtowncouncil.org.uk
  • Dydd Llun 2 Ebrill, noson cwis gwyliau banc y Pasg yn Fferm Pen Y Bont, er budd apêl Maer yr Wyddgrug Bryn y Beili. Mae’n cychwyn am 8.30yh, mynediad £ 4 fesul tîm o 4. Mae’r wobr yn bedwar prif gwrs yn Fferm Pen Y Bont ynghyd â photel o win (ar agor bob dydd rhwng 11am a 11pm). Fferm Pen Y Bont, Heol Caer, Yr Wyddgrug CH7 1UJ
  • Dydd Mercher 4 a dydd Sadwrn 7 Ebrill, siaradwch a ffilm am Bailey Hill yn Llyfrgell yr Wyddgrug, Earl Road, 10am i 12 canol dydd, gyda Maer yr Wyddgrug, Bob Gaffey.
  • Dydd Sul 29 Ebrill, Cyngerdd Elusennol y Maer. Noson gyda Dafydd Iwan a’i westeion, Tudur Owen, Hefin Elis a Gwenan Gibbard; gyda chefnogaeth Buzz-Ah! ac enillwyr ysgolion yr Wyddgrug yn y gystadleuaeth ‘Beth mae Cymru yn ei olygu i mi’. Cyngerdd 7.30pm yn Theatr Anthony Hopkins yn Theatr Clwyd, tocynnau £ 20 yr un. Derbynfa VIP am 6.45pm, tocynnau £ 5 yr un. Derbyniadau er budd apêl Maer yr Wyddgrug Towny Hill. Tocynnau o swyddfa docynnau Theatr Clwyd 01352 701521 neu wefan www.theatrclwyd.com
  • Dydd Gwener 4 Mai, noson gyda’r hyfforddwr pêl-droed arloesol Osian Roberts. 7.30pm Clwb Pêl-droed Alex yr Wyddgrug, Parc Alyn, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug CH7 1FT. Yn derbyn i Gronfa Bailey Hill. Tocynnau £ 15 yr un o Glwb Pêl-droed Alex yr Wyddgrug, 07748 246277, neu Neuadd y Dref Wyddgrug 01352 758532. Bar trwyddedig
  • Dydd Sadwrn 5 Mai, noson gyda Robin McBride, Hyfforddwr Rygbi Cymru 7.30pm Clwb Rygbi yr Wyddgrug, Heol Caer, Yr Wyddgrug CH7 1UF Yn Canlyniad i Gronfa Bailey Hill Tocynnau £ 15 yr un o’r clwb neu Neuadd y Dref Wyddgrug 01352 758532 Bar a Bwyd Trwyddedig ar gael