Bryn y Beili – Cyfarfod cyhoeddus ar ddydd Mawrth 21 Tachwedd

Bryn y Beili – Y dyfodol

Cefnogi datblygu Bryn y Beili. Cyfarfod o’r Cyhoedd a Chyfeillion Bryn y Beili – croeso i bawb.Rhowch i’ch cyfeillion a rhwydweithiau.

Os oes gennych ddiddordeb yn nyfodol Bryn y Beili yn yr Wyddgrug neu os ydych eisiau cefnogi datblygu parc cyhoeddus deniadol fydd yn gwella bywyd trigolion a darparu cynnig o safon fydd yn denu ymwelwyr i’r Wyddgrug, yna byddai’n wych eich gweld mewn cyfarfod ar ddydd Mawrth 21 Tachwedd am 7pm yn Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AB.

Agenda

1. Croeso ac ymddiheuriadau

2. Cyflwyno dyluniadau a chynlluniau

3. Cyfeillion Bryn y Beili (CByB) yn dod yn sefydliad cyfansoddiadol

4. Codi arian

5. Swyddogaeth CByB yn y Cynllun Rheoli a Chynnal ar gyfer Bryn y Beili

Adroddiad

Annwyl Gyfeillion Bryn y Beili

Yn ystod y misoedd diwethaf mae cynrychiolwyr Cyfeillion Bryn y Beili wedi bod yn mynychu cyfarfodydd gweithgorau rheolaidd gyda Chyngor Tref yr Wyddgrug a Chyngor Sir y Fflint er mwyn trafod cynnydd wrth ddylunio a chyllido amrywiaeth o waith gwella newydd ar Fryn y Beili, fydd yn rhoi bywyd i Uwchgynllun Bryn y Beili, y bu llawer o ymgynghori â’r cyhoedd arno’n lleol.

Mae cyfran ddechreuol y cymhorthdal – o Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) – wedi galluogi cyflogi cwmni ymgynghorwyr. Bu Harrisons – cwmni seiliedig yn yr Wyddgrug – yn paratoi cynigion manylach ar gyfer amrywiol elfennau gan ddechrau gyda’r fynedfa i’r Parc, y rhodfeydd a’r prif lwybrau. Mae cynghorwyr arbenigol eraill wedi bod yn edrych ar gyflwr muriau terfyn y safle, dewisiadau ar gyfer gwella bwthyn y ceidwad, a sut i ddehongli’r safle. Rhaid edrych yn fanwl ar y dewisiadau dylunio oherwydd bod Bryn y Beili’n heneb restredig gyda llethrau serth, a rhaid i unrhyw waith arno fod yn dderbyniol i Cadw.

Er mwyn bod â hawl i grant CDL llawn, a grantiau eraill y cynigiwyd amdanynt, bydd angen datblygu mwy ar y gwaith dylunio yn yr ychydig wythnosau nesaf, ac yna bydd cais cynllunio ffurfiol yn cael ei wneud am gyfnod cyntaf y gwaith uwchraddio arfaethedig.

Ar y cyd â hynny, mae angen i Gyfeillion Bryn y Beili (CByB) gymryd amryw gamau eraill, sy’n angenrheidiol eu harchwilio:

  1. Bydd angen i ni weithredu i sicrhau bod ein grŵp gwirfoddol wedi ei gyfansoddi’n gyfreithiol (er enghraifft fel Sefydliad Corfforedig Elusennol CIO). Y gobaith yw y bydd aelodau CByB sy’n arbenigo mewn busnes ac elusennau’n cynnig eu hunain i gynorthwyo gyda’r broses honno.
  2. Bydd angen i ni godi mwy o arian trwy achlysuron gwirfoddol a chyfraniadau, fel elfen o gyllid cyfatebol o’r gymuned leol, er mwyn sicrhau’r grantiau mwy sy’n cael eu ceisio. Mae angen syniadau aelodau a chymorth CByB.
  3. Rhaid i ni ystyried pa gyfraniadau bach ymarferol (er enghraifft, gyda chynnal unrhyw elfennau gardd ‘ychwanegol’) gallai CByB ymrwymo i waith ar ben y gwaith cynnal rheolaidd y bydd Cyngor Sir y Fflint yn ei wneud fel arfer ar y safle.

Byddai eich presenoldeb, syniadau a chyfraniadau yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr.

Ffôn 01352 758532 i gael rhagor o fanylion

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*

Gallwch ddefnyddio'r tagiau a phriodoleddau HTML hyn: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>