Retailer Businesses

Amrywiol

Siop-Y-Fro

Pysgodfa Llandegla

Manylion cyswllt: Casgen Dittw, Ruthin Road, Llandegla, Denbighshire
Ffôn: 01978 755851

Rydym yn bysgodfa sy’n darparu brithyll a physgota bras. Mae caffi ar y safle sy’n agored i’r cyhoedd ac sy’n gweini teisennau cartref a chynnyrch lleol. Rydym yn pobi ein bara brith a’n sgons ein hunain ac yn gwneud jam a dewis o gawliau. Rydym hefyd yn gweini te hufen a phryd bwyd ysgafn fel salad eog mwg etc.

Mae’r caffi ar agor saith niwrnod yr wythnos o 8am. tan 6pm. Beth a.m. daro heibio i gael bwyd wrth ochr y llyn mewn lleoliad hyfryd?

Caffi Florence

Manylion cyswllt: Parc Cwledig Loggerheads, Loggerheads, ger Yr Wyddgrug, Siry Fflint CH7
Ffôn: 01352 810397
Ebost: info@caffiflorence.co.uk
Gwefan: www.caffiflorence.co.uk

Yng Nghaffi Fflorens rydym yn cynnig gwasanaeth un-alwad sy’n darparu bwyd brecwast o’r safon uchaf ac a gafwyd yn lleol, a phecyn croeso i berchnogion Cwely a Brecwast a busnesau hunan arlwyo sydd am i’w hymwelwyr flasu gwir flas Cymru. Cysylltwch â ni ar ein gwefan am fwy o wybodaeth.

Callwch roi cynnig ar y bwyd yng Nghaffi Florence, ble -gydag ychydig yn unig o eithriadau- rydym yn gwneud popeth ein hunan neu’n dod o hyd iddo’n lleol.