Retailer Businesses

Siopau Ffermydd

Siop Fferm Bistre Cyf

Manylion cyswllt: 10 Central Precinct, Bwcle, Siry Fflint CH7 2EF
Ffôn: 01244 547835
Facs: 01244 544843
Ebost: info@bistrefarmshop.co.uk

Rydym yn fusnes teulu a sefydlwyd 35 o flynyddoedd yn ôl. Cynigiwi amrywiaeth o gig eidion, oen, porc a da pluog, llawer ohono wedi’i gael yn lleol ac mewn bob toriad – traddodiadol a chyfoes. Rydym yn stocio dewis gwych o gynnyrch barbiciw sydd, yn ôl rhai, y gorau yn yr ardal.

Siop Fferm Stad Penarlag

Manylion cyswllt: Ffordd Caer, Penarlag, Sir y Fflint CH5 3NF
Ffôn: 01244 533442
Ebost: manager@hawardenestate.co.uk
Gwefan: www.hawardenestate.co.uk

Yn Siop Fferm Stad Penarlag ceir cigydd, delicatesen a siop goffi. Rydym ar hyn o bryd yn stocio tua 250 o gynhyrchion o eiddo 60 o gynhyrchwyr Cymru, gan ein gwneud yn un o stocwyr mwyaf o fwydydd Cymru yn yr ardal.

Un o’n gwerthoedd sylfaenol yw dod o hyd i, a darparu cyfle ar gyfer cynhyrchwyr newydd a sefydledig Cymru. Gwahoddwn y rhai sy’n chwilio am farchnad newydd i’w cynnyrch gysylltu â ni.

Rhesgoed Farm Shop

Manylion cyswllt: Rhesgoed Farm, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Ruthin, Denbighshire LL15 1YE
Ffôn: 01824 703090
Ebost: huw@rhesgoedfarmshop.co.uk
Gwefan: www.rhesgoedfarmshop.co.uk

Rydym yn cynhyrchu ein cig eidion, cig oen a phorc ein hunain ac yn dod o hyd i gynnyrch ychwanegol yn lleol; yn gwneud ein pwdin moch, sosej a byrgyrs, yn gwerthu wyau maes ein hieir ein hunain, ac yn magu gwyddau a hwyaid ar gyfer y Nadolig.

At hynny, rydym yn tyfu ein tatws ein hunain, llysiau a pherlysiau yn eu tymor a mefus sydd ar gael yn y siop – neu gallwch gasglu eich mefus eich hunan ar ein safle. Cewch ddewis helaeth o fwydydd eraill Cymru yn ein siop hefyd.

Siop Fferm Stad y Rhug

Manylion cyswllt: Swyddfa’r Stad, Stad y Rhug, Corwen, Sir Ddinbych LL21 OEH
Ffôn: 01490 413000 / 07887 636439
Ebost: jonathanedwards@rhug.co.uk
Gwefan: www.rhug.co.uk

Ar ein fferm, rydym yn cynhyrchu cig eidion organic Aberdeen Angus a enillodd wobrau; cig oen, porc, ffowl, adar, a thwrci organig adeg y Nadolig.

Yn ogystal â gwerthu’r rhain a nifer helaeth o gynnyrch lleol sydd ar gael yn ein siop fferm, gwerthir y cig ledled y DU mewn siopau delicatesen a siopau ffermydd a chaiff ei allforio i’r Dwyrain Pell ac i rannau o Ewrop.

Mae modd prynu ar-lein a chroesewir ymholiadau oddi wrth fasnachwyr.

Page 1 of 212