Retailer Businesses

Cigyddion

J Williams & Co, Butchers

Contact details: J Williams & Co, Butchers, 124 Stryd y Dyffryn, Dinbych
Tel: 01745 812585 / 07775 701062

Cigydd traddodiadol sy’n gwerthu gig o ffermydd lleol yn uni; o fathau eraill o gynnyrch. Yn eu plith ceir ham cartref, sosej; byrgers, pasteiod, pwdin moch a wnaed ar y safle, cynnyrch lleol ac wyau maes.

Rydym yn cyflenwi bwytai a thafarnau llei enwog nad ydynt mor lleol fel Odettes yn Llundain ble mae B Williams, a aned yn Sir Ddinbych, yn gogydd. Rydym hefyd yr cyfleusterau rhostio mochyn ar gyfer achlysuron arbennig llei

Williams & Grafton Ltd

Manylion cyswllt: 5 Earl Road, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 ÌAN
Ffôn: 01352 757193

Rydym yn gigyddion traddodiadol, a daw ein holl gig o ffermydd llei. Gwerthwn gig eidion, porc a chig oen, ac rydym yn gwneud ein sosejys a byrgyrs ein hunain ary safle. Rydym ar agor chwe diwrnod yr wythnos ac yn estyn gwahoddiad ichi roi cynnig ar ein cynnyrch sydd o’r safon uchaf.

Cigyddion Teulu Vaughan

Contact details: Wood Lane, Penyffordd, Sir y Fflint CH4 OJN
Ffon: 01244 543102
Mobile: 07729 262814
Ebost: Vaughan-butchers@btinternet.com
Website: www.vaughansfamilybutchers.com

Rydym yn gigyddion teulu annibynnol sy”n cynnig amrywiaeth o doriad; traddodiadol o gigoedd ffres o safon uchel a’r cynnyrch cysylltiol. Gwnae ein sosejys, a enillodd wobrau, o ryseitiau traddodiadol gan ddefnyddii cig lleol. Mae ein bacwn, a enillodd wobrau, wedi’i baratoi ary safle gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a chynhwysion a ddewiswyd yn ofalu

Morgans-Pori-Gwych (Cigyddion a Delicatesen)

Contact details:Water Street, Caerwys, ger Yr Wyddgrug CH7 5AT
Ffon: 01352 720444
Mobile: 07710 872695
Ebost: info@morgansporigwych.co.uk
Website: www.morgansporigwych.co.uk

Rydym yn igiddion a delicatesesn a redir gan y teulu ac sy’n cynnig cig eidion, cig oen a phorc Cymru a gafwyd yn lleol. Heyd ceir sosejys, pasteiod, byrgyrs arbenning. bacwn cartref a enillodd wobrau, caws Cymru, siytni, cyffeithiau, teisannau a sgons cartref a mel lleod.

Rydym yn gwerthu desiw a fwyd cartref prod, a basgedi o fwyd ar gyfer achlysuron arbenning, ynghyd a nifer a fathau gwahanol a gwrw a gwin Cymru.

Page 1 of 41234