Cyfeirlyfr Cynhyrchwyr Lleol

Yn y Cyfeirlyfr hwn mae cyflenwyr cynnyrch sy’n ’Lleol i’r Wyddgrug’. Ein diffiniad ni o ’Lleol’ yw cynhyrchion a chynnyrch y gallwch ei olrhain yn ôl i’w darddiad ac sydd o fewn pellter teithio rhesymol i drigolion Yr Wyddgrug ei gyrraedd fel rhan o drip diwrnod. Wrth gwrs, mae hyn yn golygu ardal weddol eang, ar draws ffiniau gwahanol siroedd. Cynhyrchwyd y Cyfeirlyfr ar y cyd â Cadwyn Clwyd.