Cynnyrch lleol a’r gymuned leol

Mae is-grŵp ’Cynnyrch Lleol a’r Gymuned Leol’ Cittaslow Yr Wyddgrug yn ymwneud â maen prawf aelodaeth ‘D’ ar annog cynnyrch a chynhyrchion lleol, maen prawf ‘E’ ar letygarwch a’r gymuned, a maen prawf ‘F’ ar greu ymwybyddiaeth o Cittaslow. Mae ei brosiectau yn cynnwys:

  • Gweithredu argymhellion astudiaeth 2010 i sut i gynyddu a sicrhau Cynnyrch Lleol yn Yr Wyddgrug a’r cylch.
  • Cyflawni gwerthusiad opsiynau a datblygu cynllun busnes ar gyfer canolfan fwyd leol yn Yr Wyddgrug.
  • Cynnal a hyrwyddo cyfeirlyfr o gynnyrch a chynhyrchwyr lleol yn yr ardal.
  • Annog amrywiaeth gyda mwy o gynnyrch lleol yn ein siopau a’n tai bwyta.
  • Cynnal ystod o weithgareddau o Rasys Crempog i Wyliau i’r gymuned gymryd rhan ynddynt a’u mwynhau.
  • Cael stondin farchnad Cittaslow fisol ym marchnad Yr Wyddgrug i hybu ymwybyddiaeth o Cittaslow.

Mold a Fairtrade town

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Gadael Sylw

Mold Food and Drink Festival 2018

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Gadael Sylw
Page 1 of 2212345...1020...Last »