Amgylcheddol

Mae is-grwp ‘Polisi Amgylcheddol’ Cittaslow Yr Wyddgrug yn ymwneud â maen prawf aelodaeth ‘A’ yng nghyswllt materion amgylcheddol Un o’r prosiectau hirdymor uchelgeisiol yw Yr Wyddgrug yn Troi’n Garbon Niwtral. Gofynnir i’r trigolion ryddhau llai o garbon deuocsid i’r amgylchedd, oherwydd mae 28% o ollyngiadau carbon deuocsid y Deyrnas Unedig yn dod o ynni a ddefnyddir i wresogi, goleuo a phweru cartrefi.

Mewn partneriaeth â Chanolfan Cynghori Effeithlonrwydd Ynni Gogledd Cymru, mae Cittaslow Yr Wyddgrug yn hyrwyddo ystod o fesurau i ddefnyddio llai o ynni. I wneud newidiadau sy’n gynaliadwy, rhaid i’r gymuned leol chwarae rhan lawn.

Improved infrastructure for walkers and cyclists

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Erthygl yn y Amgylcheddol, Gofod a Lle
Gadael Sylw

£500 i Adran Wyddoniaeth Ysgol Maes Garmon am eu Prosiect ar Ffotosynthesis

Mae Adran Wyddoniaeth Ysgol Maes Garmon dan arweinyddiaeth Catrin Tudor wedi ennill gwobr wyddoniaeth genedlaethol am eu prosiect yn edrych ar dri dull gwahanol o ymchwilio i effaith golau ar ffotosynthesis. Cafodd y gystadleuaeth gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ei …

Continue reading

Erthygl yn y Amgylcheddol
Gadael Sylw
Page 1 of 1012345...10...Last »