Symudiad rhyngwladol o drefi sydd wedi mabwysiadu cyfres gyffredin o egwyddorion ac amcanion i wella ansawdd eu bywydau yw Cittaslow.

Ffurfiwyd Cittaslow gyntaf yn yr Eidal ym 1999 gan dyfu allan o’r symudiad Bwyd Araf. Mewn ychydig dros 10 mlynedd, mae wedi tyfu’n rhwydwaith o dros 140 o drefi mewn mwy nag 20 o wledydd sy’n ymestyn o Norwy i Seland Newydd ac o Sbaen i Dde Corea.

Mae aelodaeth o Cittaslow ar gael i drefi gyda llai na 50,000 o drigolion. Rhaid i’r trefi fynd drwy broses achredu go galed i gael eu cydnabod yn aelodau o Cittaslow. Mae’r broses hon yn cynnwys asesu eu llwyddiannau a’u hamcanion yn erbyn dros 50 o feini prawf aelodaeth, sy’n cynnwys –

  • Rheolaeth a gwarchodaeth amgylcheddol.
  • Darparu seilwaith sy’n gyfeillgar i bobl.
  • Cadwraeth a chynnal a chadw’r ffabrig trefol.
  • Hybu a chefnogi cynnyrch lleol a chynhyrchion lleol.
  • Darparu cyfleusterau i groesawu ymwelwyr.
  • Cymuned sy’n cyfrannu’n weithredol at fywyd eu tref.
  • Hyrwyddo egwyddorion Cittaslow.

Nod y meini prawf aelodaeth yw cynnwys y gymuned leol mewn gweithredu ymarferol i wella amgylchedd, seilwaith, cynhyrchion lleol, lletygarwch a phroffil y dref.

Mae Cittaslow wedi’i drefnu yn gyfres o rwydweithiau cenedlaethol ar lefel genedlaethol. Cynrychiolir Cittaslow Yr Wyddgrug ar Fwrdd Cittaslow UK CIC. Drwy rwydweithio gyda’r trefi Cittaslow eraill, mae’r Wyddgrug yn gallu rhannu arferion gorau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae trefi Cittaslow yn arwain trefi eraill a allai fod â diddordeb mewn ymuno â’r symudiad. Yng Nghymru, mae tref Penarth wrthi’n gweithio ar gael ei achredu.

Foodbank moving

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Erthygl yn y Home
Gadael Sylw

Blooming Mold 2018

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Erthygl yn y Home
Gadael Sylw

Ambitious plans for Bailey Hill, Mold, move forward

Nid yw cofnod hwn ar gael yn Gymraeg

Erthygl yn y Home
Gadael Sylw

Bryn y Beili, Yr Wyddgrug yn cael cyllid y Loteri Genedlaethol

Beili, wedi cael cadarnhad o grant Loteri Genedlaethol o £963,700 ar gyfer prosiect ailddatblygu trawsnewidiol ym Mryn y Beili, Yr Wyddgrug. O ganlyniad i arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol bydd y prosiect cyffrous ac uchelgeisiol hwn yn …

Continue reading

Erthygl yn y Home
Gadael Sylw
Page 1 of 3512345...102030...Last »